INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články

Tento seminář se snaží pomoci zaplnit mezeru, která vznikla za minulého režimu cenzurou a blokací informací. Ti dříve narození si dobře pamatují, jakým problémem bylo pouhé zhotovení fotokopie. Cenzura postihovala hlavně informace z anglofonní zóny. Je smutné, že těch několik vyvolených, kterým byly informace relativně přístupné, neumožnili jejich předání v dostatečné míře široké odborné veřejnosti. V těchto specifických podmínkách se v československé rehabilitaci vytvořila schizofrenní situace: na jednu stranu zde pracovalo mnoho nesmírně schopných lidí kteří často vytvořili originální diagnosticko-léčebné postupy a na druhou stranu u většiny pracovníků oboru existovala trestuhodná neinformovanost o tom, kam se obor v zahraničí ubírá. O některých, ve světě standardních technikách, byly informace jen schematické, o jiných chyběly úplně. To, co zejména chybělo, byl přímý kontakt s autorskými školami a pracovišti ve světě a tím nedostupnost kvalitních praktických seminářů o některých, v zahraničí uznávaných metodikách. Toto "opomenutí" postihlo i terapii kořenových syndromů podle McKenziho, přestože je ve světě v širokém měřítku využívána několik desetiletí. V ČR se první praktický seminář o této terapii konal pod patronací kliniky rehabilitačního lékařství FNKV v počátku 90. let pod vedením amerických lektorů. V současné době již základní školení o této metodě probíhají pod vedením kolegyně Mgr. Novákové, jenž je též prvním oficiálním zástupcem mezinárodního McKenziho institutu v ČR. Proto se u tohoto semináře více soustřeďujeme na konfrontaci původní metody s moderními poznatky o centraci a řízení motoriky.


Autor a jeho metoda

Autor metody, Robin McKenzie, je fyzioterapeut z Nového Zélandu. Pro hodnocení kořenových syndromů použil jednoduché, přehledné schéma. Vychází z čistě mechanické představy chování obratlových disků při zátěži. Pracuje s modelem chronického "páčení" segmentů, které může vést k vytlačování plotének do páčeného směru a k jejich případným poruchám. Mc Kenzi vypracoval precizní systém testování a kategorizace algických vertebrogenních poruch. Syndromy seřadil do tří základních skupin a pro každou sestavil testovací schéma. Pro terapii vytvořil přehlednou metodickou řadu poloh a cviků, které jsou založeny na páčení léčeného segmentu do opačného směru, než je diagnostikovaná patologie. Využívá zde sumaci sil, proto se zvolená technika v průběhu dne několikrát opakuje.

Přínos metodiky Mc Kenzi pro praxi

Výhodou této metodiky je jednoduchý model poruchy pochopitelný i pro pacienta a jednoduchá LTV, sestávající se většinou z jednoho, cyklicky se opakujícího cviku. Důležitý je důraz na autoterapii, návaznost na ergonomii a poměrně snadná kvantifikovatelnost závěrů. Nevýhodou je paradoxně výše citovaný čistě mechanický model, jenž neumožňuje pochopit nestandardně se chovající syndromy, kterých je relativně mnoho. Navíc absence poznatků o centrované postuře někdy proti sobě staví zvolenou terapii a obranné reakce posturálního systému.

Náplň a stavba semináře

Náplní semináře je seznámení se speciální terminologií, popis a v omezené míře odzkoušení klasického McKenziho schématu pro terapii lumbosakrální a cervikothorakální oblasti a konfrontace této metodiky s poznatky o centrované postuře, což umožňuje terapii zjednodušit a zefektivnit. Seminář je koncipován jako víkendový o rozsahu 15 výukových hodin.

Účastníci semináře:

Seminář je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

Vytisknout stránku Stránka emailem