INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články

Metoda polohové relaxace - Positional Release Therapy - ( MPR – PRT) je velmi šetrný a efektivní způsob, kterým lze výrazně zmírnit svalovou hypertonii jak u ochranného svalového spasmu, tak i u spasticity. Polohováním těla nebo jeho části vyvoláme v hypertonickém či spastickém svalu fyziologickou odpověd‘, která je dostatečně výrazná k tomu, aby ovlivnila svalově kloubní dysfunkci. V poloze maximálního komfortu se uskuteční reflexní a cirkulační změny, které vedou k částečnému či úplnému uvolnění svalového spasmu, zmírnění bolesti a zlepšení hybnosti kloubu.


Základní principy Metody polohové relaxace

MPR má své základy v osteopatické manuální medicině. Byla vyvinuta L.Jonesem D.O. na základě práce W.G. Sutherlanda D.O. (zakladatel craniální terapie) a V.H.Hoovera D.O. (zakladatele funkční techniky).
MPR je metoda nepřímá, kdy terapeutická intervence je ve směru od resistenční bariéry, tedy ve směru největšího komfortu.
V padesátých letech americký osteopat Dr. Lawrence Jones spojil v hypotézu dva empiricky zjištěné poznatky:

 • Polohováním těla či jeho části do polohy konfortu dojde k výrazné redukci patologické proprioceptivní aktivity myotatického reflexního oblouku a tím ke zlepšení funkce svalově kloubního systému.
 • Jako indikátor léčby a monitor její úspěšnosti je používán bolestivý bod (Tender Point – TP) příslušející k hypertonickému svalu. Tender point se může nacházet bud‘ v blízkosti dysfunkčního svalu, či dokonce na opačné straně těla (zvláště u bolesti zad ventrálně).

Provedení terapie

Terapie se soustředí na hypertonický sval či svalovou skupinu postiženého kloubu. Nejprve je palpován příslušný bolestivý bod –TP. Hypertonický sval je pomalým pasivním polohováním dále zkrácen a kloub uveden do polohy maximálního komfortu, čímž zároven‘ dojde k výraznému zmírnění či vymizení bolestivosti TP. Komfortní poloha je držena zhruba 90 vteřin. Po té je příslušná část těla opět pasivně a pomalu vrácena do neutrální polohy. Výsledkem je spontánní relaxace. Dojde k uvolnění svalového napětí, prodloužení svalových vláken, k uvolnění tensí myofasciálních a fasciálních systémů a následnému zlepšení flexibility měkkých tkání.
Poloha maximálního komfortu a uvolnění je velmi často zvýrazněním polohy, ve které došlo k původnímu zranění, zvýrazněním existující distorse či deviace, nebo polohou, kterou se pacient sám snaží zaujmout ke zklidnění bolesti.
Koncem šedesátých let anglický osteopat Arthur L. Pauls zjistil, že současné použití aproximace či distrakce kloubních ploch působí jako facilitační síla, která dovolí zkrácení doby procesu uvolnění.
Čím větší je specifičnost polohování, jemnost doteku a citlivěší komunikace terapeuta s tkáněmi, tím výraznější odezvy a dalekosáhlejších terapeutických výsledků je možno dosáhnout. Terapii je pak možno použít nejen k uvolnění lokální restrikce, ale i ke stimulování vnitřní korekce proprioceptivního reflexního oblouku, který byl patologií udržován v začarovaném kruhu.
Využití principů MPR je možno též aplikovat na oslovení myofasciálních a fasciálních restrikcí vnitřních orgánů a kraniosakrálního systému, či uvolnění hladké svaloviny.

Použití Metody polohové relaxace

MPR je ve své základní formě nejefektivnější u dysfunkcí jasně traumatického původu (sportovní či jiné úrazy, automobilové nehody, …), či aspon‘ s historií traumatu. U dysfunkcí vyniklých pozvolně bez evidence traumatu je situace složitější. Přesto i zde lze docílit různého stupně zlepšení funkce,snížení bolesti a zvýšení hybnosti. Díky šetrnosti, efektivnosti a snadné toleranci může být MPR metodou volby u malých dětí a u starších jedinců s řadou chronických obtíží či osteoporosou.

Náplň kurzu Metody polohové relaxace

Tento dvoudenní inovační kurz slouží k seznámení fyzioterapeutů se základními teoretickými principy metody a jejich praktickým využitím.
Metoda polohové relaxace v poddání MUDr. Kateřiny Pekové je modifikací základní metody Dr. L. Jonese. Během posledních patnácti let studia osteopatie a především různých přístupů k danné problematice, včetně pohledu MUDr. K. Lewitta, byl zvolen přístup nejefektivnější a nejvhodnější pro použití ve fyzioterapii při rehabilitaci muskuloskeletálního systému. Metoda polohové relaxace byla opakovaně a s velmi dobrým ohlasem přednášena na rehabilitačním oddělení ll. Lékařské Fakulty v Praze.

Osnova kurzu

Kurz je rozdělen do 2 osmihodinových bloků:

1.den:

 • Teorie MPR
 • Demonstrace a praktikování různých způsobů palpace bolestivých bodů a základního postupu provedení MPR.
 • Globální uvolnění jednotlivých částí páteře
 • Uvolnění cervikální a torakální části páteře

2. den

 • Opakování principů, otázky z minulého dne
 • Uvolnění bederní páteře a pánve
 • Uvolnění ramenního kloubu
 • Uvolnění kolenního kloubu
 • Diskuse a zakončení kurzu

Vytisknout stránku Stránka emailem