INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články

Autorka metody, pí. Schrothová, byla sama postižena těžkou skoliózou. Na základě zkušeností s vlastní terapií vypracovala na svou dobu pozoruhodný systém fyzioterapeutické léčby. Prokázala značnou tvořivost a pozorovací talent. Sestavila trojrozměrný model skoliózy. Pro nejběžnější tříobloukovou křivku trup rozdělila do tří proti sobě rotujících bloků. Z tohoto modelu odvozená terapie je založena na prostorovém derotačním cvičení v relativně velkých objemech. Schrothová současně často používala derotační vypodložení bodů opory těla a facilitaci svalové funkce skrze dýchání. Díky úsilí pí. Schrothové bylo v Německu založeno léčebné centrum. Pacienti tam absolvují dlouhodobý pobyt, zaměřený na přesný nácvik a následný trénink derotačních cvičení. Objemy denního cvičení dosahují až 7 hodin. Během tohoto pobytu dochází také k ověření terapie a po jeho skončení pacienti pokračují v autoterapii s ambulantní kontrolou.


Využití metodiky v moderní fyzioterapii

Systém vypracovaný Schrothovou prokazuje dodnes svou platnost. Respektuje asymetrii poruchy a cíleně pracuje s derotací. Je možné jej využít i pro terapii těžkých křivek. Jeho výhodou je přehledné logické schéma poruchy. Nevýhodou je absence znalostí o řízení postury a tím léčba nepostihuje koordinační základ poruchy. Přesto se dodnes řadí mezi nejúčinnější fyzioterapeutické metody léčby skolióz. Zajímavostí je, že metoda léčby skolióz podle Schrothové se uvádí v odborných textech školy Spirální dynamiky jako příklad přínosu Spirální dynamiky pro tuto diagnózu. Autor tam trochu opomenul poznamenat, že pí. Schrothová vypracovala svou metodiku o několik desetiletí dříve, než Spinální dynamika spatřila světlo světa. Dá se to považovat za ukázku toho, že ani v západní Evropě si s autorskými právy a přesnými citacemi hlavu nelámou, i když na české poměry pořád asi ještě nemají. V ČR se v poslední době, především díky přednáškám pí. Jendekové, daří dostat práci pí. Schrothové do povědomí odborné veřejnosti. I když jsou dvoudenní semináře zaměřené prakticky a účastníci si probírané postupy na sobě zkouší, je třeba je považovat spíše za inspiraci pro další samostudium. V zahraničí jsou akreditované kurzy této metodiky podstatně delší.

Stavba semináře

Seminář je koncipován jako dvoudenní intenzivní program, založený na praktických ukázkách. Účastníci obdrží základní písemné materiály.

Účastníci semináře:

Seminář je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

Vytisknout stránku Stránka emailem