Aplikovaná kineziologie

Termín konání : 20. - 26.5.2017
Místo konání : Odolov - východní Čechy
Počet volných míst : 19

Informace

Výstupy: osvědčení, 12 akreditačních bodů

Rozsah: 50 výukových hodin

Popis

Jedná se o základní seminář pro diagnostiku a terapii poruch hybného systému. Náplní teoretické části je rozpracování kineziologického modelu jako teoretické baze pro práci fyzioterapeuta. Součástí je popis a interpretace posturálních funkcí, včetně jejich vazeb na vnitřní orgány a psychiku. Východiskem je zde vývojová kineziologie, jež umožňuje pochopit některé dříve nesrozumitelné souvislosti v pohybovém systému. Základem je praktické hledání a testování probíraných zákonitostí na sobě a dle možností i na klientech. Praxe zabírá většinu času. Absolvování tohoto semináře je dostatečnou podmínkou pro přihlášku na letní výcvikový kurz s pacienty „léčba idiopatické skoliózy metodou ASC“ a následné využití techniky ASC v praxi. Kurz probíhá v krásném prostředí Jestřebých hor, ve vazbě na počasí zčásti venku v přírodním prostředí. Je určen pro fyzioterapeuty a lékaře, po domluvě i kondiční trenéry či cvičitele zdravotní TV.

podrobný popis kurzu


Vytisknout stránku  Stránka emailem 

Kredity | Storno podmínky