INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články

Cílem sdělení je vytvořit u posluchačů základní povědomí o tradičním, původně čínském cvičení čchi kung, zdůraznit jejich zdravotní potenciál a v rámci možností prakticky vyzkoušet vybrané postupy. Cílem je motivovat posluchače k vlastní praxi.


ČHI KUNG  teoretické poznámky

„čhi /qi/ znamená životní energii, dech,  kung znamená cílené pěstování, mistrovství“

Tradice, prameny
Koncept QI prolíná celou čínskou filozofií a medicínou. První zmínky o qi kungu nalézáme v knize dokumentů dvora Čou /kolem 9. století př. n, l./, obsáhlejší texty ve 3. století př. n, l.  Významnými  prameny jsou starobylá cvičení dechu /např. tao jin, tchu na/, hra pěti zvířat /wu čchin si/ připisovaná lékaři Chua Thuovi /2. Století/ a dále rozvíjená jeho žákem Chu Puem,  generálem Júe Fejem /dynastie Sung/ a později mnohými mistry bojových umění. Spočívá v napodobování pohybu vybraných zvířat, s důrazem na vnitřní ztotožnění se s jejich osobností. Zvířat je pět v souladu s konceptem pěti základních elementů a každé reprezentuje jeden z nich. V původní verzi to jsou medvěd /země/, jeřáb /kov/, jelen /oheň/, tygr /dřevo/ a opice/voda/. V dnešním pojetí kung fu pětici tvoří had, tygr, leopard, jeřáb a had. V současné době je forem čchi kungu bezpočet variant a nejčastěji se cvičí v rámci praktikování tai čchi jako přípravné a zdraví posilující techniky.

Rozdělení čchi kunků
Tradiční rozdělení je na „vnitřní elixír“ /nej tan čchi kung/, založené především na práci s představou spojenou s dýcháním a „vnější elixír“ /waj tan čchi kung/, spojující pohyb s dýcháním. Jiný pohled rozlišuje jemný /měkký/ čchi kung, cílený především na zdraví a tvrdý čchi kung, určený k boji. Někteří autoři navíc rozlišují statický a dynamický čchi kung
Zajímavou oblastí je kontaktní cvičení, zejména ve dvojicích. Je typické pro
tvrdou, bojovou formu a z měkkých cvičení pro tai ji chuan.

Účel cvičení
Tradičně je cílem cvičení posílení životní energie za účelem dlouhověkosti a zkvalitnění života. Cílem tvrdé formy je ovládnutí čchi za účelem dosažení výjimečných bojových schopností. Zaměříme se zde na zdravotní efekt.
V čínské tradici je představa nemoci symbolicky spojována s poruchou čchi a tělních tekutin. Tyto poruchy mívají  především podobu nedostatku, stagnace či blokování, nerovnováhy v proudění apod. Praktikování čchi kungu má pomoci obnovit harmonické proudění čchi v pomyslných kanálcích a její postupné posilování dlouhodobým, pravidelným cvičením.

Prostředky cvičení
Základním prostředkem zdravotního čchi kungu je pomalý, vedený pohyb, spojený s přirozeným dýcháním. Podle tradice pohyby zesilují čchi v končetinách, jež je potom vedena do dolního tan tienu /centrum poblíž tělesného těžiště/ a následně rozváděna do celého těla. Důležitá je práce s myslí. Je třeba „být při tom“, tzn. vnímat tělesné pocity a nenechat pozornost zbytečně odbíhat do okolí či myšlení. Důraz na nitřní pozornost zlepšuje stereognozii a tím umožňuje kvalitnější funkci prociťované zóny.

Podmínky pro cvičení
Je vhodné cvičit v čistém přírodním prostředí, pokud je to možné. Cvičit se má na lačno, ale ne s pocitem silného hladu. Vhodné je cvičit ráno, ale v případě potřeby je možné cvičit kdykoliv a téměř kdekoliv. Je dobře vyvarovat se extrémních teplot, hluku a větru.

Principy /zásady/ cvičení

Pro úspěšné praktikování čchi kungu, zejména pokud obsahuje kroky /např. Tai ji/, je třeba neustále se snažit dodržovat určité principy /zásady/.

  • Princip pevnosti a měkkosti

Při cvičení se adept snaží o maximální uvolnění a současně o maximální přesnost gest a pohybů. Tím vzniká nová kvalita, typická pocitem lehkosti a energie.

  • Princip zdroje všech pohybů v bodě TAN TIEN

Adept se snaží pracovat s představou, že všechny pohyby jeho těla počínají v bodě TAN TIEN /v prostoru břicha pod pupkem/ a opírají se o něj.

  • Princip posílení energie pohledem nebo představou

Pro zesílení pocitu energie adept uvolněně sleduje příslušné místo /většinou ruce/ očima, popř. „vnitřním zrakem“. To posiluje kontakt jeho vědomí s příslušnou částí těla a stoupá tam pocit energie.

  • Princip „přelévání vody ve stopách

Při přenášení váhy z nohy na nohu adept pracuje s představou přelévání vody z jednoho chodidla do druhého. Chodidla jsou uvolněná.

  • Zásada „kolena nad chodily“.

Při cvičení se adept snaží průběžně udržovat kolena nad chodidlem stojné nohy. Tím zajišťuje kolmé opření o terén.

  • Zásada „odemknutých kloubů“

 „Uzamčený kloub“ je kloub v situaci páčení /např. koleno protlačené do rekurvace/ a je místem blokace čchi. Toho se adept snaží vyvarovat. Vždy by měla být alespoň maličká rezerva pohybu do každého směru.

 

ČCHI KUNG  ukázky vybraných cvičení


Průpravná cvičení – ukázky

Pohybové pocity medvěda, opice,…
Cvičení zrcadla
Cvičení stínu
Procítění měkkosti /reakce jin/ x pevnosti /reakce jang/

Osm kousků brokátu /Pa tuan t´in/ - ukázky
„Chůze taoistického mnicha“
„Vítání kvetoucího jara“ /ukázka cvičení v sedě/
Ukázky cvičení ve dvojicích


ZÁVĚR

Tématem sdělení jsou možnosti využití cvičení čchi kung ve fyzioterapii. Jak z textu vyplývá, praktikování čchi kungu, zejména jeho jemné varianty, má silný zdravotní potenciál. Pro fyzioterapii je nejdůležitější akcent na aktivní přístup klienta, tj. prevenci a autoterapii. Výhodou je možnost individuálně cvičební program přizpůsobit klientovým možnostem a postupně jej upravovat. Lze vytvářet sestavy cílené na vnitřní funkce, což nemá v naší tradici obdoby. Cvičení lze využít také formou skupinové kinezioterapie. Proto si zaslouží větší pozornosti fyzioterapeutů.

Vytisknout stránku Stránka emailem