INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články
     

ASC - AKTIVNÍ SEGMENTÁLNÍ CENTRACE

Co je ASC

ASC je diagnosticko-terapeutický koncept zaměřený především na poruchy posturality a jejich vliv na kvalitu pohybu a držení těla v zátěžových situacích. Základem je kineziologický model postupně vytvářený autorem v průběhu 30 let klinické praxe kombinované s výukou fyzioterapie  na univerzitách v ČR i zahraničí.  ASC nachází uplatnění především u poruch držení těla /včetně idiopatické skoliózy a jiných posturálně podmíněných deformit/, bolestivých stavů vázaných na traumata nebo chronické přetěžování, popř. funkčně podmíněných viscero-metabolických poruch.  Inspirací pro autora byla práce Václava Vojty /zejména vývojová kineziologie/, koncept Ludmily Mojžíšové, klasická manuální terapie, práce některých osteopatů a tradiční čínská medicína.

ČHI KUNG VE FYZIOTERAPII

Cílem sdělení je vytvořit u posluchačů základní povědomí o tradičním, původně čínském cvičení čchi kung, zdůraznit jejich zdravotní potenciál a v rámci možností prakticky vyzkoušet vybrané postupy. Cílem je motivovat posluchače k vlastní praxi.

JÓGA VE FYZIOTERAPII

Jóga je v naší zemi dostatečně známa a její tradice sahá hluboko do časů první republiky. V tomto sdělení si připomeneme její tradici a zaměříme se na její zdravotní aspekt, s důrazem na, z pohledu západní kultury, atypické techniky. 

ÚVOD DO LIDSKÉ POSTURALITY /KINEZIOLOGICKÁ INSPIRACE/

Cílem tohoto sdělení je pokusit se popsat vybrané  kineziologické mechanismy, které zajišťují základní posturo-motorické funkce. Základním cílem těchto funkcí je umožnit kvalitní pohyb v prostoru a zároveň minimalizovat riziko poškození struktur lidského těla. Používám zde systematické třídění poznatků podle vybraných společných znaků a následné vytváření dílčích kineziologických modelů, umožňujících praktickou orientaci v lidské posturo-motorice. Pochopení těchto mechanismů je klíčové pro diagnostiku a terapii posturálních poruch.

V lidské motorice můžeme rozpoznat určité principy, jejichž zohlednění umožňuje kvalitní pohyb a současně chrání organismus před poškozením.  Jako důležité kritérium pro jejich stanovení zde používám teleologické hledisko, tzn. účelovost.  Cílem je krátkodobé i dlouhodobé přežití v přirozených podmínkách. Pracovně je nazveme PPP, tj. principy pohybu a přežití. S nimi souvisí intuitivní výběr posturo-motorických reakcí v aktuální situaci a pravděpodobně i formování a následná fixace jednotlivých posturo-motorických stereotypů.  Jsem si vědom, že některé mé závěry mohou vzbuzovat rozpaky. Pokud ale povedou k polemice na dané téma, splní účel.