INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články
Aktuální nabídka výukových kurzů :
Školitel : PaedDr. Pavel Švejcar
Termín konání : 30.-31.10.2021
Cena : 4 000,00 Kč objednat
Počet volných míst : 20

Dvoudenní kurz, zaměřený na diagnostiku a terapii blokád žeber a s nimi spojených řetězců funkčních poruch (parciální svalové spasmy, triggerpointy a sekundární kloubní blokády). Součástí kursu je kineziologická interpretace, praktický nácvik diagnostiky a manuálních technik. V příštím roce předpokládáme navazující refreš kurz spojený s obdobnou problematikou pánve a L páteře.

Školitel : PaedDr. Pavel Švejcar
Termín konání : 13.-14.11.2021
Cena : 4 000,00 Kč objednat
Počet volných míst : 20

Dvoudenní kurz, zaměřený na poruchy funkce končetin vlivem posturálních poruch, přetížení nebo traumat. Základem je vytvoření jasné kineziologické představy o jejich fyziologické funkci v rámci lokomočních a manipulačních vzorů. Následuje klinická diagnostika a nácvik terapie, zaměřený na obnovení optimální hybnosti a stability kloubů končetin, především kolen, kyčlí a ramen. Součástí výuky je také praktický nácvik postupů, cílených na  korekci deformit chodidel. Těžiště práce je v kinezioterapii a manuálních technikách.

FYZIOCAMP  2022
Školitel : PaedDr. Pavel Švejcar
Termín konání : 16.-22.7.2022
Cena : 6 500,00 Kč objednat
Počet volných míst : 12

Prázdninový pobytový kurz se zabývá aplikovanou kineziologií. Jeho hlavním cílem je ověřit si základní kineziologické principy v praxi. Kurz je zaměřený na cílenou diagnostiku a praktický nácvik vybraných terapeutických technik u zvolených Dg. Řešené Dg. jsou: posturální poruchy (především idiopatická skolióza), dysfunkce a deformity dolních končetin (též následky úrazů a operací) a algické vertebrogenní stavy. Praxe probíhá na sobě navzájem i s pacienty.  Zaměřujeme se především na kinezioterapii a manuální medicínu. Protože reakce pacientů bývají od relativně zdravých lidí často odlišné, snažíme se zajistit jejich přítomnost. Je možné (a žádoucí), aby si přihlášení účastníci domluvili svého pacienta, není to však podmínkou.