INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články
Aktuální nabídka výukových kurzů :
FYZIOCAMP  2024
Školitel : a hosté, PaedDr. Pavel Švejcar
Termín konání : 13.-19.7.2024
Cena : 6 500,00 Kč objednat
Počet volných míst : 13

Prázdninový pobytový kurz se zabývá aplikovanou kineziologií. Jeho hlavním cílem je ověřit si základní kineziologické principy v praxi. Kurz je zaměřený na cílenou diagnostiku a praktický nácvik vybraných terapeutických technik u zvolených Dg. Řešené Dg. jsou: posturální poruchy (především idiopatická skolióza), dysfunkce a deformity dolních končetin (též následky úrazů a operací) a algické vertebrogenní stavy. Praxe probíhá na sobě navzájem i s pacienty.  Zaměřujeme se především na kinezioterapii a manuální medicínu. Protože reakce pacientů bývají od relativně zdravých lidí často odlišné, snažíme se zajistit jejich přítomnost. Je možné (a žádoucí), aby si přihlášení účastníci domluvili svého pacienta, není to však podmínkou.

Výběr terapeutických technik zde neomezujeme jen na jednu školu. To nám umožňuje porovnávat (a popřípadě kombinovat) různé (někdy i soupeřící) terapeutické koncepty (např. posturální terapii x McKenzie). Hlavní inspirací (mimo konceptu vytvořeným lektorem) jsou práce V. Vojty, L. Mojžíšové a vybraných osteopatů. Doplňkově se budeme zabývat pohledem tradiční čínské medicíny a indickou tradicí.

JÓGA A QI KUNG VE FYZIOTERAPII
Školitel : PaedDr. Pavel Švejcar
Termín konání : 2.-3.11.2024
Cena : 4 500,00 Kč objednat
Počet volných míst : 14

Náplň kurzu: Tradice jógy a cvičení Qi kukg pohlíží na zdraví a nemoc poněkud odlišně od naší kultury. S tím souvisí i některé diagnosticko – terapeutické postupy, jež se v naší léčebné tradici nevyskytují. Často však mají významný léčebný potenciál a zaslouží si proto naši pozornost. Kurz zahrnuje charakteristiku jógových technik a cvičení qi kung v historicko-kulturním kontextu a jejjich porovnání s naší kulturně - sportovní tradicí. Následuje výběr technik využitelných ve fyzioterapii, jejich vyzkoušení a posouzení z pohledu současné kineziologie a pato-fyziologie.

Školitel : PaedDr. Pavel Švejcar
Termín konání : 7.-8.12.2024
Cena : 4 500,00 Kč objednat
Počet volných míst : 14

Dvoudenní kurz zaměřený na diagnostiku a terapii blokád žeber a s nimi spojených řetězců funkčních poruch (parciální svalové spasmy, změny fascií, triggerpointy a sekundární kloubní blokády). Součástí kursu je kineziologická interpretace, praktický nácvik diagnostiky, manuálních technik a autoterapie. Na probírané téma navazuje kurz cílený na obdobnou problematiku pánevního dna, pánve a beder.