INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články
Aktuální nabídka výukových kurzů :
Školitel : PaedDr. Pavel Švejcar
Termín konání : 19. – 20.3.2022
Cena : 4 000,00 Kč objednat
Počet volných míst : 15

Popis kursu:

Kurz navazuje na mobilizace žeber (lze je absolvovat i v opačném pořadí). Je zaměřen na diagnostiku a manuální terapii řetězců funkčních poruch, vázaných na oblast pánve a beber.  Základem je palpační vyšetření, manuální ošetření spasmů, trigerpointů a fasciálních dystenzí, popř. prosaků.

Součástí kurzu je nácvik kinezioterapie těchto poruch.

Oblast využití: bolestivé stavy pánve a beder, gynekologické poruchy a inkontinence.

Školitel : PaedDr. Pavel Švejcar
Termín konání : 21. – 22. 5. 2022
Cena : 4 000,00 Kč objednat
Počet volných míst : 15

Popis kursu:

Seminář polemizuje s konceptem tzv. „Hlubokého stabilizačního systému“ a praxí tzv. „core exercise“. V úvodu je shrnut standardní pohled na tuto problematiku. Jsou zmíněny závažné rozpory mezi teorií a praxí, jež vedou ke zpochybňováním užitečnosti tzv. „stabilizačních cvičení“ jako takových. Jako východisko je zde představena odlišná představa trupové stability, založená na kombinaci tenzegritického modelu lidského těla s biokybernetickým pohledem na řízení posturality a pohybu.

V praktické části se zaměřujeme na výběr a nácvik konkrétních technik, cílených na hlubokou břišní oporu a dynamickou stabilizaci trupu. Cílem je pochopení problematiky a eliminace stále se opakujících chyb.

Výsledkem je zásadně odlišný přístup k výběru a provádění stabilizačních cviků od zaběhnuté praxe.

Oblast využití: VAS, deformity trupu, poruchy kontinence a dýchání.

FYZIOCAMP  2022
Školitel : PaedDr. Pavel Švejcar
Termín konání : 16.-22.7.2022
Cena : 6 500,00 Kč objednat
Počet volných míst : 12

Prázdninový pobytový kurz se zabývá aplikovanou kineziologií. Jeho hlavním cílem je ověřit si základní kineziologické principy v praxi. Kurz je zaměřený na cílenou diagnostiku a praktický nácvik vybraných terapeutických technik u zvolených Dg. Řešené Dg. jsou: posturální poruchy (především idiopatická skolióza), dysfunkce a deformity dolních končetin (též následky úrazů a operací) a algické vertebrogenní stavy. Praxe probíhá na sobě navzájem i s pacienty.  Zaměřujeme se především na kinezioterapii a manuální medicínu. Protože reakce pacientů bývají od relativně zdravých lidí často odlišné, snažíme se zajistit jejich přítomnost. Je možné (a žádoucí), aby si přihlášení účastníci domluvili svého pacienta, není to však podmínkou.