INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články

Co je ASC

ASC je diagnosticko-terapeutický koncept zaměřený především na poruchy posturality a jejich vliv na kvalitu pohybu a držení těla v zátěžových situacích. Základem je kineziologický model postupně vytvářený autorem v průběhu 30 let klinické praxe kombinované s výukou fyzioterapie  na univerzitách v ČR i zahraničí.  ASC nachází uplatnění především u poruch držení těla /včetně idiopatické skoliózy a jiných posturálně podmíněných deformit/, bolestivých stavů vázaných na traumata nebo chronické přetěžování, popř. funkčně podmíněných viscero-metabolických poruch.  Inspirací pro autora byla práce Václava Vojty /zejména vývojová kineziologie/, koncept Ludmily Mojžíšové, klasická manuální terapie, práce některých osteopatů a tradiční čínská medicína.


Kineziologický model

Kineziologický model je základem pro práci terapeuta.  Umožňuje odlišit patologické změny od fyziologických variant, terapeut potom může situaci analyzovat a sestavit cílenou terapii. Základem ASC jsou tři úhly pohledu: 1) biomechanické hledisko, 2) bio-kibernetické hledisko, 3) viscero-metabolické hledisko.  Důležité je také definování specifické posturální reakce, kterou posturálně zdravý jedinec aktivuje v zátěžových situacích, jež chrání jeho tělo před poškozením a zároveň umožňuje efektivní pohyb.

Biomechanický pohled: jeho základem je funkčnost  tělesného tenzegritu - jeho složení, tvarování a význam vnitřního napětí. 

Bio-kibernetický pohled: řeší funkci řízení posturo-motoriických reakcí /v kontextu zpětné vazby/. Zahrnuje též vliv emocí a psychosomatické vlivy.

Viscero-metabolický pohled: integruje do diagnostiky a terapie vliv vnitřních orgánů a metabolických procesů.

SPECIFIKA DIAGNOSTIKY

Základem je hodnocení posturální reaktibility v rámci přirozených pohybových  stereotypů /lokomoce, dýchání, stereotypy kašlání, smíchu, příp. automatizované sportovní pohyby apod./ v kontextu vývojové kineziologie. Důraz je kladen na komunikaci těla s okolním prostředím v bodech opory,  chování kořenových pletenců a fyziologickou práci tělesného jádra v zátěžových situacích. Nedílnou součástí je precisní palpační vyšetření, zaměřené na vybrané detaily  tělesného tenzegritu, tkáňové změny a fascie  vnitřních orgánů.

KINEZIOTERAPIE

Je cílena na funkčnost vnitřní opory /břišní hydraulika/, již je často třeba s klientem od základu vytvořit. Je třeba jej dovézt k jednoznačné osobní zkušenosti s tímto mechanismem a motivovat ho k nacvičení potřebné kondice. V souladu s diagnostikou pracujeme s čtyřbodovou oporou /včetně monopedálního stoje/, popř. „lokomocí“ ve visu. S výhodou lze využít polohy inspirované vývojovou kineziologií, avšak v případě určitých sportů a u některých profesí je potřeba se posunout do jejich zátěžových poloh. Často pracujeme s řízeným odporem. Dle výhodnosti používáme labilní, kluzné nebo pružné pomůcky.

Vždy se snažíme o specifickou kinezioterapii cílenou na konkrétní problém.  Jejím základem je dostupná autoterapie /max. 3 cviky!/. Preferujeme jednoduché cílené „cviky všedního dne“.  Pravidlem je, že v rámci léčby neděláme zbytečné  techniky.  Obecnou zdravotní kondici řešíme mimo léčbu, např. formou režimové rady.

Jako doplňkovou inspiraci využíváme prvky jógy či cvičení Qi kung.

 

MANUÁLNÍ TERAPIE

Základem manuální terapie je cílená práce s kloubem, fascií a trigger pointy. Využíváme klasické postupy, inspirované prací Lewita, Mojžíšové a některých osteopatů.

 

OBLAST VYUŽITÍ

Postupy ASC jsou efektivní u širokého spektra poruch držení těla, včetně idiopatické skoliózy, lehčích paréz popř. u deformit chodidel či trupu.  Druhou oblastí jsou poúrazové stavy a terapie je cílena na obnovu a optimalizaci původní funkce .  Třetí  oblastí jsou algické stavy spojené s akutním nebo chronickým přetížením, včetně  VAS, syndrom bolavého ramene a pod.

Vytisknout stránku Stránka emailem