INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články

Náplní semináře je kineziologický rozbor funkce končetin postižených traumatem, cílený především na změněné neurosvalové souhry a reakce. Následuje stanovení postupného cíle fyzioterapie a fyzioterapeutického plánu. V praktické části je kladen důraz na obnovu a následný trénink aktivní stability kloubů postižené končetiny v přirozených zátěžových situacích. Centračně-stabilizační funkce je zde důsledně oddělena od cíleně-motorické, fázické neurosvalové práce.


Funkce chodidla - kineziologický rozbor

Jsou zde definovány základní funkce chodidla při chůzi a běhu, s důrazem na pohyb člověka v přírodním prostředí. Zohledňuje se jak biomechanické, tak biokybernetické hledisko. Výsledkem je soubor jasně definovaných funkcí, jejichž obnova je cílem terapie. To umožňuje přesný výběr léčebných postupů a jejich specifické zacílení na problém konkrétního pacienta.

Nacvičované postupy

Především se pracuje s labilními plochami umožňujícími simulovat přirozené lokomoční prostředí. Způsob práce se významně liší od běžně využívaných sensomotorických postupů. Důraz je kladen především na výběr pracovních poloh a přesné doladění výchozího nastavení. To je klíčem k oslovení centračně-stabilizační funkce. Druhou rozpracovanou technikou je nácvik úchopové funkce chodidla a dlaně ve smyslu "uchopení terénu" ve fázi opření. Jedná se o techniku nahrazující cvičení "malé nohy", jež se zde ukazuje jako překonané. Technika umožňuje výrazné zefektivnění terapie. Doplňkem je informativní zařazení tapingu a posouzení některých vybraných fyzikálních technik. Důraz je kladen na možnosti autoterapie. Uvedené postupy mají efektivní využití především pro terapii deformit chodidel, instabilitu kolen a omezení v zóně ramenního pletence.

Členění semináře

Seminář je koncipován jako víkendový. Rozsah 18 výukových hodin postačí na základní orientaci v dané problematice včetně základního praktického nácviku vybraných technik. Pro plné zvládnutí problematiky je potřeba počítat s delší následnou praxí.

Účastníci semináře:

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

Vytisknout stránku Stránka emailem