INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články

Jedná se o originální fyzioterapeutickou metodu vytvořenou fyzioterapeutkou pí. Zdenou Jebavou. Autorka rozpracovala použití molitanových míčků různých velikostí pro ovlivnění měkkých tkání. Míčky se díky svým fyzikálním vlastnostem ukázaly být velice vhodným nástrojem pro uvolnění kůže, podkoží, fascií a kloubů. Jejich využití umožnilo dosáhnout srovnatelných výsledků s mnohem složitějšími metodikami. Umožňují také výrazně snížit zatížení kloubů terapeuta v porovnání s klasickými technikami měkkých tkání. To se týká i mobilizačních technik, které jsou náplní druhého kurzu, navazujícího na tento seminář v podzimním období.


Visceroposturální projekce

Díky moderní neurofyziologii víme, že každé interní onemocnění má svůj specifický projev na kůži a fasciích. Tyto, převážně funkční změny, můžeme považovat za jakousi vnější paměť příslušné patologie. Zesilují fixaci daného stavu a zpomalují změny ve smyslu progrese, ale i případného zlepšení. V přirozených podmínkách používáme spoustu podvědomých typů chování, jimiž dokážeme tyto změny, a tím i původní viscerální vazbu, ovlivnit. Dnešní způsob života však často blokuje tuto korekční funkci adaptačních mechanismů. Proto často nalézáme dlouhodobě přežívající chronické patologie.

Využití míčkování pro zlepšení interních funkcí

Techniky míčkování dokáží tyto funkční změny normalizovat. Tím se v rámci možností uvolňuje cesta ke zlepšení dané funkce. Autorka rozpracovala způsob práce s molitanovými míčky a sestavila soubory terapeutických tahů, specifické pro některé interní diagnózy. Díky jejímu zaměření je nejdále aplikace na astmatické poruchy, jenž je také základem první části tohoto semináře. O této aplikaci pí. Jebavá napsala také přehledně zpracovanou příručku. V druhé části semináře se pracuje s aplikací míčkování na klasické mobilizační techniky. Tato aplikace je podle vyjádření mnohých fyzioterapeutů pro ně snazší, než původní manuální postupy a poskytuje srovnatelné výsledky.

Stavba semináře

Jedná se o dva dvoudenní intenzivní semináře, zaměřené na praktickou výuku. V návaznosti autorka umožňuje aktualizaci postupů /které se neustále vyvíjejí/ formou třetího, víkendového inovačního semináře. Seminář lze též možno absolvovat v celku formou celotýdenního nácviku, zahrnujícího všechny tři části.

Účastníci semináře:

Seminář je určen pro fyzioterapeuty, lékaře a regenerační pracovníky.

Vytisknout stránku Stránka emailem