INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články

Zřetězené funkční poruchy

Posturální poruchy se manifestují specifickou poruchou /až fixovanou deformitou/ držení těla. Stupeň její fixace odpovídá věku a sumaci zatěžování. Současně nalézáme pro danou poruchu typická zřetězení funkčních poruch /kloubní blokády, parciální svalové spasmy a alienace, trigerpoity,…/. Pokud chceme tuto situaci efektivně ovlivnit, je výhodné kombinovat přímé oslovení posturality /specifická kinezioterapie/ se současnou manuální /popř. reflexní/ eliminací výše zmíněných řetězců. Pro tuto práci je nezbytné si utvořit srozumitelnou představu o etio-pato-genezi těchto souborů poruch, určit jejich klíčové body a od nich tato zřetězení rozplétat. Jedním z vodítek nám bude funkční anatomie /tenzegritická stavba lidského těla/, druhým vývojová kineziologie /odchylky od ideálního vývoje/, dalším sumovaná zátěž vázaná na pohybové aktivity typické pro daného klienta /práce, sport,…/.  V úvahu je také potřeba brát prodělaná  traumata, viscerální poruchy a vliv psychického stresu.


Základem diagnostiky zřetězených poruch  je precisní  palpace  doplněná o vyšetření specifického omezení hybnosti vybraných pasivních a aktivních pohybů. V terapii se následně zaměříme na manuální ošetření kloubních blokád, parciálních svalových spasmů, změněných fascií a trigerpointů. Zajímavé je využití endogenní mobilizace prostřednictvím ASC,  jež vede k útlumu poruch v osloveném úseku řetězce, včetně trigerpointů. Nezbytný je výběr a následný nácvik cviku pro autoterapii, cíleného proti recidivě obtíží.

Vytisknout stránku Stránka emailem