INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články

a


MOBILIZACE PÁNVE A BEDER – práce v kontextu řetězců funkčních poruch

 

Zřetězené funkční poruchy

Zdrojem zřetězených funkčních poruch (parciální svalové spasmy a alienace, trigerpointy, fasciální dystenze a prosaky) jsou posturální poruchy, prodělaná traumata a někdy také sumace jednostranného přetěžování. Typické řetězce těchto poruch také nalézáme ve vazbě na orgánová onemocnění.  Pro jejich fixaci má zásadní význam oblast hrudníku, pánve a břicha. Proto manuální terapie trupu je základem jejich terapie. V prvním semináři se zaměříme na zónu hrudníku  (pravá žebra, sternum a klíček). Druhý seminář je cílen na oblast pánve a břicha.

Pro práci s řetězci funkčních poruch je nezbytné si utvořit srozumitelnou představu o etio-pato-genezi těchto souborů, určit jejich klíčové body a od nich potom tato zřetězení rozplétat.

Jedním z vodítek nám bude funkční anatomie (tenzegritická stavba lidského těla), druhým vývojová kineziologie (odchylky od ideálního vývoje). Důležitý je rozbor sumované zátěže, vázané na pohybové aktivity typické pro daného klienta /práce, sport,…/.  V úvahu je také potřeba brát prodělaná  traumata, viscerální poruchy a vliv psychického stresu.


Diagnostika a terapie

Základem diagnostiky funkčních poruch je precisní  palpace v uzlových bodech řetězce, doplněná o vyšetření specifického omezení hybnosti vybraných pasivních a aktivních pohybů. V terapii se následně zaměříme na manuální ošetření kloubních blokád, stažených a prosáklých fascií, parciálních svalových spasmů a trigerpointů. Zajímavou možností je využití endogenní mobilizace, prostřednictvím cílené dynamické stabilizace.  To následně vede k útlumu poruch v osloveném úseku řetězce, včetně parciálních myofasciálních spasmů a na ně vázaných trigerpointů. Nezbytnou součástí je autoterapie, cílená na doladění a stabilizaci dosaženého stavu. Jejím základem je ergonomická úprava zaměřená na eliminaci patogenní zátěže. Následuje výběr a nácvik jednoho až dvou cviků, zacílený na kompenzaci přetrvávajícího přetížení, popřípadě úpravu posturální reaktibility.

Vytisknout stránku Stránka emailem