INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články

Tento kurz tvoří se seminářem "aplikovaná kineziologie" integrovaný celek. Jeho hlavní náplní je popis a interpretace souborů funkčních poruch, které doprovázejí typické poruchy držení těla a pohybových stereotypů. Jsou zde dávány do vztahu především s podprahovou nocicepcí. Kurz je praktický, úvod tvoří nácvik palpace a hlavní náplní je praktikování konkrétních diagnostických a terapeutických hmatů.


Kdo byla Ludmila Mojžíšová?

Ludmila Mojžíšová byla výrazná osobnost české fyzioterapie. Pracovala jako rehabilitační pracovnice při FTVS UK v Praze. Dlouhá léta se starala o československé sportovce. Vynikala manuální zručností, měla výrazný pozorovací talent a hlavně se nebála tvořit a experimentovat. Na základě empirie popsala pozoruhodný systém souborů funkčních poruch a naznačila jejich hierarchii . Vypracovala způsob jejich efektivní diagnostiky a terapie, který doplnila jednoduchým souborem cviků. Její práci lze rozdělit do tří oblastí: 1. diagnostiku a terapii "blokád žeber" a k nim se vážícím souborům funkčních poruch, 2. diagnostiku a terapii některých forem funkční ženské neplodnosti a za 3. méně známou oblast poruch periferních kloubů, která se integrálně váže na "blokády žeber a pánve. Základním nedostatkem jím vypracovaného systému byla nedostatečná neurofyziologická interpretace poznatků. Ta spolu s osobitým způsobem vyjadřování jí přinesla mnoho oponentů až nepřátel v odborných kruzích. Svou roli zde sehrála úroveň jejího formálního vzdělání, což jí ale možná paradoxně umožnilo nový, "kacířský" pohled na vazby v pohybovém systému. Nevytvořila však svůj systém z vody. Inspirací pro ni byly některé práce Brugerra, a využívala také klasické poznatky manuální medicíny. Přesto, také díky svému několikaletému pracovnímu kontaktu s Ludmilou Mojžíšovou, považuji její práci za objevnou a originální. Její závěry se obdivuhodně shodují s poznatky vývojové kineziologie, aniž by blíže znala práce Václava Vojty. Umožňují nám použít její systém jako praktické východisko pro uplatnění poznatků moderní kineziologie v manuální medicíně.

Členění kurzu:

Vlastní kurz je didakticky rozdělen do čtyř částí: 1. rozbor a nácvik palpace, 2. diagnostika a terapie řetězců funkčních poruch vázaných na struktury klavikuly a sedmi pravých žeber, 3. diagnostika a rozbor souboru funkčních poruch typických pro některé formy funkční ženské sterility /pánevní zřetězení/, jejich terapie kombinací manuálních technik a cílené LTV sestavené L. Mojžíšovou, 4) aplikace poznatků moderní neurofyziologie na původní systém - varianty.

Rozsah kurzu je 50 výukových hodin formou intenzivního výukového týdne. Některé kurzy se pořádají v přírodním prostředí kde je možno při pěkném počasí podstatnou část výuky absolvovat venku.

Účastníci kurzu:

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

Vytisknout stránku Stránka emailem