INSTRUCT
fyzioterapeutická vzdělávací agentura a poradna
Přihlášení
Uživatel:

Heslo:

ZapamatovatZapomněl jsi heslo?

Registruj se!
Nové články

Pokud u nějaké diagnózy čteme přívlastek "idiopatický", zní to vždy trochu podezřele. Platí to i v případě idiopatické skoliózy. Často se za příčinu skoliózy považovalo jednostranné přetěžování v období růstu, např. nošením školní brašny na jednom rameni. Jindy se za příčinu považovala rozdílná délka dolních končetin. Ano, sumace jednostranné vnější síly, může způsobit určitou deformitu páteře. Ale v tomto případě mluvíme o kompenzační deformitě, které není tak těžké porozumět a jejíž léčba nepředstavuje zásadní problém. Daleko častěji se však setkáváme s procesem, který se nedá takto jednoduše vysvětlit. Zde se potom často zmiňovala svalová dysbalance a fyzioterapie se soustřeďovala na protahování zkrácených a posilování oslabených svalových skupin. Výsledky však byly velice sporné. Navíc se nebralo v úvahu, že lidí s podobnou dysbalancí je mnoho, ale jen někteří reagují ve smyslu idiopatické skoliózy. Jeden z nejfunkčnějších modelů skoliózy vypracovala německá terapeutka pí. Schrothová. Jedná se o biomechanický model vzniklý na základě empirie. Nepostihoval sice etiopatogenezi poruchy, ale umožňoval poměrně efektivní LTV formou intenzivního cvičení v diagonálním směru, často s využitím korekce dýchání a vypodložení bodů opory těla.


Idiopatická skolióza jako následek koordinační poruchy

Nový prostor pro pochopení této poruchy nám nabídla biokybernetika a vývojová kineziologie. Podstatná část diopatických skolióz se v tomto kontextu jeví jako následek primárně koordinační poruchy, jež má své kořeny v prvním trimenonu posturálního vývoje . Manifestace na skeletu potom závisí na kombinaci rizikových faktorů v období růstu. Koordinační porucha samozřejmě nezmizí s ukončením růstového období. Pouze její deformační vliv se minimalizuje, bohužel však za cenu zesílení destrukčního vlivu na měkké tkáně vlivem zvýšené zátěže v místech s maximální decentrací.

Co to znamená pro diagnostiku a terapii?

Protože díky pracím Václava Vojty víme jak jednotlivé fáze posturálního vývoje vypadají, můžeme s tímto mustrem porovnat vybrané posturální reakce klienta. To nám umožní odhalit koordinační poruchu v době, kdy je ještě deformita páteře minimální. Můžeme se také pokusit odhadnout její rizikovost a tím stanovit prognózu. Tím se ale dostáváme na pole prevence nebo počátečního stádia manifestace poruchy, kdy je léčba nejsnazší. Můžeme vytvořit podmínky pro optimální fungování autokorekčních mechanismů a v případě potřeby, na základě znalosti o etiopatogenezi poruchy, sestavit účinný a relativně jednoduchý program LTV. Tato LTV by však měla respektovat zákonitosti posturálního vývoje s ohledem na asymetrii reakcí léčené poruchy, což se běžně nebere v úvahu. To nám také umožní lépe pochopit kompatibilitu zvolené LTV s korzetoterapií a operační léčbou.

Členění seminářů

Na toto důležité téma pořádáme dva typy seminářů. Víkendový informační a týdenní výcvikový. Cílem informačního semináře je zařadit idiopatickou skoliózu do kineziologického modelu, vyzkoušet si praktické testování základní koordinační poruchy a ukázat sestavení cílené LTV. Součástí je analýza možností využití labilních ploch a velkých míčů v léčbě této poruchy. Pro efektivní zvládnutí přednášené problematiky je však třeba absolvovat výcvikový seminář, jehož těžištěm je praktický nácvik s pacienty. Jedná se především o precisní nastavení a řízení léčebné polohy jež podmiňuje následnou facilitaci. Facilitace potom zahrnuje práci se řízeným odporem, labilitou a jemnými korekčními doteky. Je třeba připo

Účastníci semináře:

Seminář je určen pro fyzioterapeuty, lékaře a pacienty s idiopatickou skoliózou

Vytisknout stránku Stránka emailem